NOTICIES

divendres, de novembre 06, 2020

Situació laboral de les persones joves a Catalunya. (Observatori Català de la Joventut)

En plena crisi per la COVID-19 l'emancipació de les persones joves se situa per sota del 20%

La crisi econòmica vinculada a la pandèmia de la COVID-19 continua afectant la població jove de manera especial i en diferents àmbits de la vida, segons indiquen les dades del tercer trimestre de 2020 de l'Enquesta de població activa (EPA). Les dades mostren un empitjorament en pràcticament tots els indicadors, especialment en l’ocupació i l’emancipació juvenil: així, la taxa d'activitat juvenil ha caigut 4,1 punts percentuals respecte del mateix trimestre de 2019; la taxa d'ocupació juvenil registra un descens interanual de 7,1 punts; la taxa d'atur se situa en el 25,3%; i la taxa d'emancipació cau per sota del 20%. En xifres absolutes, i respecte del tercer trimestre de 2019, s’han perdut 67.400 llocs de treball ocupats per joves.

 Informe 'Situació laboral de les persones joves a Catalunya' 3r trimestre de 2020

Post Top Ad

Pàgines