NOTICIES

dimarts, de desembre 09, 2008

III CONCURS LITERARI I ARTÍSTIC 21 D'ABRIL-MODALITAT FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA

Podran participar les persones de 12 a 30 anys.

Temàtica: “gent i pobles”

Técnica: lliure

Mides: les obres hauran de tenir un tamany de 22x15 cm i muntades sobre un suport de 30cm*40cm.

Presentació: les obres dels participants hauran de ser originals i podran ser en blanc i negre o en color. Es podran presentar un màxim de dos obres per persona. Dins un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hi hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autor (nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i nif).

-Cada participant podrà presentar un màxim de 2 obres per categoria que podran ser en color i/o en blanc i negre.

-Termini: el termini d’admissió de les obres s’iniciarà l’1 de febrer del 2009 fins el 31 de març. Les obres es podran presentar en horari de 10 a 15h a l’Ajuntament de l’Aldea.

-Jurat: el jurat serà designat i presidit pel tècnic de cultura i integrarà els vocals amb un mínim de tres membres.

-Els premis no seran divisibles.

-Cada autor podrà presentar un màxim de tres obres.

-El fet de participar puposa l’acceptació de les presents bases, la conformitat amb la decisió del jurat i la renúncia a qualsevol reclamació legal.

-Amb les obres rebudes es farà una selecció i seran exposades per l’Ajuntament de l’Aldea, en un espai habilitat.

-L’Ajuntament de l’Aldea tidrà cura de la conservació i vigilància de les obres, però no es farà responsable de les pròpies pèrdues o desperfectes que es puguin podruir durant el trasllat de les obres i declina tota responsabilitat dreivades d’accident o fortuït o força major.

-Les obres premiades passaran a formar part de l’Ajuntament de l’Aldea o de l’entitat que patrocini el premi reservant-se el dret de la reproducció d’aquestes.

-Les obres, exposades i les no exposades es podran retirar al mateix Ajuntament de l’Aldea a partir de la cloenda de l’exposició.

Organitza: Regidoria de Cultura

Més informació: culturaifestes@laldea.orgPost Top Ad

Pàgines