NOTICIES

dilluns, de juny 21, 2021

Aprèn a gestionar un negoci turístic! Part del CP Promoció turística local i Informació al visitant


 

Acredita’t com a Tècnic d’Informació Turística (C.P. no complet)

El desenvolupament de les activitats turístiques ha generat una gran demanda de professionals en aquest sector, que necessita cobrir milers de llocs laborals. Segurament estem davant un dels sectors amb major desenvolupament de la demanda laboral dels darrers anys, i que permet, a aquelles persones que tinguin una capacitació adequada, obtenir un lloc de treball en excel·lents condicions professionals i amb gran estabilitat.
El promotor turístic local i informador al visitant desenvolupa la seva activitat fonamentalment en ens públics o privats, com ara centres de visitants, oficines municipals d’informació turística, oficines de congressos, patronats, consorcis o qualsevol altre ens públic, local o autonòmic. En el seu àmbit professional dóna informació i assessorament, col·labora en activitats de planificació, creació de productes i promocions turístiques i gestiona unitats d’informació i distribució turístiques.

 

 Inscripció i més informació

 

 

 

 

 

 

 

Post Top Ad

Pàgines