NOTICIES

dimarts, de març 22, 2022

7ena edició del Pràcticum Odisseu

És un programa que pretén incentivar l’estada de joves universitaris en pràctiques remunerades a empreses situades en municipis rurals. La setmana passada va finalitzar el període perquè empreses i entitats presentin les seves ofertes de pràctiques i en aquesta edició 2022 en tenim un total de 179. Aquesta és la edició on hi ha un major nombre d’ofertes de totes les edicions del Pràcticum.  

Com en totes les anualitats, els i les estudiants han de realitzar mínim 300 hores, entre mitjans de juny i mitjans de setembre de 2022. L’estudiant rebrà una remuneració de 6 € mínim per hora treballada sumant un total de 1.800 € com a contraprestació total. Les persones interessades poden enviar la seva candidatura fins al 21 d’abril i poden optar a un màxim de 5 ofertes.  

La principal novetat és que aquesta edició, els joves que vulguin enviar la seva candidatura s’han de registrar a la pàgina web d’Odisseu i adjuntar la documentació a través d’aquest canal. La documentació aportada és el formulari omplert, l’expedient acadèmic actualitzat, la llista de priorització de les ofertes (en cas que l’estudiant es presenti a més d’una oferta) i aquells que ho vulguin, el currículum.  

Els joves disposaran d'un ampli ventall d’ofertes ordenades per àmbit professional: 48 de turisme patrimoni i cultura; 46 d’administració, economia i dret; 20 de màrqueting, comunicació i disseny; 18 d’enginyers i informàtica; 12 d’arquitectura i urbanisme;11 d’educació, serveis socials, salut i lleure; 10 d’agronomia, veterinària i ciències de l’alimentació; 10 de ciències ambientals i geografia i 4 d’humanitats i arxivística. De les 179 ofertes disponibles, gairebé la meitat (87) ofereixen possibilitat d’incorporació laboral un cop finalitzin les pràctiques.  

El Pràcticum Odisseu persegueix fomentar l’arrelament del jovent al territori i frenar el despoblament dels municipis de les àrees rurals incentivant vincles entre el teixit empresarial del territori i alumnat universitari d'aquesta manera s’afavoreix la competitivitat empresarial i els contactes professionals relacionats amb els estudis. 

El grup coordinador d’aquesta iniciativa és el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya que compta el suport de tots els grups Leader catalans, amb el finançament del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural) i compta amb el suport organitzatiu i econòmic de la Direcció General de Joventut del Departament de Drets Socials, la Secretaria d’Universitat i Recerca del Departament d’Empresa i Treball  de la Generalitat de Catalunya i l’AGAUR, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. 

Per més informació podeu entrar a la web www.odisseujove.cat/practicum o escriure a practicum@odisseujove.cat 

 
Post Top Ad

Pàgines